Denk jij dat gebed nuttig is?God heeft zo zijn eigen idee over wat gebed is. Het helpt als je hier zicht op krijgt. Dit maakt het mogelijk om beter samen te werken met de Heilige Geest die in jou werkzaam is.

De Heilige Geest – niet jij – is de hoofdpersoon in je gebed. Als je bidt, dan is Hij aan het werk in jou (Rom 8,26). Dit herinnert me aan een oude Latijnse uitdrukking voor als je een langere tijd aan gebed besteedt, zoals bij een retraite, namelijk: “vacatio Deo”. Het betekent tijd vrij hebben voor God, vrij zijn voor God, een vakantiedag met God. De tijd die je aan gebed besteedt, gaat verder dan wat nuttig is voor jezelf.

Gebed is niet nuttig: gebed is van een andere orde. Wil je tijd  maken voor persoonlijk gebed, laat dan je gewone dagelijkse bezigheden los, en maak je als het ware vrij en beschikbaar voor God. Wat jij aanbrengt voor je gebed is je eigen ik, je tijd en je verlangen met God te zijn. Kom met een open hart om langzaam door de Geest te worden omgevormd. Dit alles betekent voor jou wel hard werken. Het is jouw bijdrage  voor het gebedsgebeuren in jou!

De andere partner is de Geest. Die heeft een agenda, is met jou iets goddelijks van plan. De Geest werkt in de diepte, vormt je om, tot je op Christus gaat gelijken. Je ondergaat God! Je bent daarbij eerder passief dan actief. Denk aan een schilder die aan het werk is op zijn doek, of aan een beeldhouwer die een houtblok bewerkt. Nog beter, zie jezelf in een danszaal staan, wachtend op iemand die je op de dansvloer ten dans uitnodigt. Al wat je kunt doen is er zijn, wachtend, verlangend. Dat is genoeg. Van de uitnodiging mag je zeker zijn.


Vrij naar “When you pray” van Finbarr Lynch sj, Dublin, Messenger Publications, 2012

Reacties

Anoniem zei…
Mijn eerste impuls op de erboven staande vraag was: ja uiteraard, meer dan nuttig. Toen ik doorlas dacht ik: is ademhalen nuttig? Is dagelijks wat nuttigen en drinken nuttig? Toen begreep ik wat hij bedoelde. Je kunt van levensvoorwaarden niet zeggen dat ze nuttig zijn. Water is niet nuttig, maar onmisbaar. Ik meen dat Alphonsus van Liguori schrijft: wie niet bidt gaat verloren. Ik hoop dat dat "te kort door de bocht" is. Bidden is in elk geval als levensvoorwaarde voor de geest, voorwaarde voor hoop en uitzicht, vertrouwen op de goede afloop en dat alles de goede afloop is als het maar volgens God gaat. En voor het eeuwige leven.
God heeft een agenda inderdaad, geen dubbele, wel een driedubbel-ene. Drie volmaakt transparante ruiten op elkaar geplakt, niet van elkaar te onderscheiden, ongeveer als een autoruit.
Anoniem zei…
Gebed met een aanroep van de H. Geest doet wonderen.
Gebed aan het begin van je meditatie doet Jezus in mij leven .
Gebed in Geest ziel en lichaam maakt van mij een nederig klein mensje dat de grootsheid van God mag zien en alles wat Hij aan ons geeft.
Je voelt de warmte de liefde ,moeilijk te omschrijven.
Gebed op zich is al een wonder ! Het onderscheiden een vrucht !!!
Ademhaling is daarom een gegeven dat de geest aanwezig is ....goed ademhalen !!!
Anoniem zei…
Net las ik dit:
"Evenals het natuurlijk bestaan een geboorte, een voeding, een gebiedende behoefte aan adem veronderstelt, zo ook ons bovennatuurlijk leven. Het doopsel geeft aan de ziel een 2e geboorte; de Eucharistie is het voedsel voor dit nieuwe leven; en aan de steeds terugkerende behoefte van levensadem beantwoordt bij de christen een heilige verrichting, namelijk het gebed."
Dus inderdaad...bidden is het leven der ziel en dat wat het bidden saboteert, verhindert, verduistert, onmogelijk maakt, blokkeert, dat moet dan de zonde wel zijn. De dood...
(Dom Columba Marmion, Christus leven der priester, p. 269)