Vallen en weer opstaan

De moed verliezen kan snel gebeuren. Zeker als daar “goede” of “objectieve” redenen voor zijn. De kunst is om terug overeind te komen.

De wijsheid leert dat dit begint met kleine stapjes.

Reacties