Berichten

Berichten uit mei, 2016 weergeven

Nikolaas Sintobin sj spreekt over de twee kernwoorden van Paus Franciscus

Afbeelding

De mens is groter dan zijn eigen kleinheid.

Afbeelding
God schrijft recht op kromme lijnen
De mens is groter dan zijn eigen kleinheid.


Kan je leren vergeven?

Afbeelding
Onderstaand citaat verschijnt vandaag op www.gewijderuimte.org.

Zelfs als we beseffen dat vergiffenis schenken wezenlijk is voor ons welzijn en geluk, dan nog blijft het een uitdaging om te vergeven. Mijn vriendin Rachael geeft dit grif toe. Zelfs nadat ze een excuus heeft aanvaard, blijft ze toch dikwijls vastzitten in de krenking en negatieve gevoelens.
Rachael zegt: “Het is voor mij heel moeilijk vergiffenis te schenken. En daar ben ik helemaal niet blij mee of trots op. Ik ben er volledig van overtuigd dat vergeving de mooiste weg is. Maar blijkbaar zegt mijn verstand dingen die mijn hart niet kan uitvoeren.”
Rachael ziet vergeving als een geestelijke oefening: “Wij worden verondersteld elkaar vergiffenis te schenken. Tot zelfs ‘zeventig maal zeven maal’. En dit is nog maar het begin van het aantal keren dat God ons vergeeft. Wij moeten deze ziel-zuiverende vergiffenis aan anderen schenken.”
We weten hoe moeilijke prestaties eenvoudig lijken als vaklui ze uitvoeren. Denk aan de olympi…

Mensen zijn niet “onderworpen” aan het kwaad (2/4)

Afbeelding
Medebroeder Leo De Weerdt sj gaf onlangs een interview aan Kerknet.be. Hij reflecteerde er over hoe zijn werk als gevangenisaalmoezenier hem de barmhartigheid langs de binnenkant heeft doen ontdekken en verdiepen. Enkele citaten. Als christen geloof ik echter dat de mens niet bepaald wordt door of samenvalt met het kwaad dat hij/zij heeft aangericht.
Ons christelijk geloof laat ons juist toe te zeggen dat wij mensen niet “onderworpen” zijn aan het kwaad maar er ons te allen tijde kunnen van bevrijden.
Daarom zeggen we tegen een jongere in de gevangenis die een diefstal pleegde ja je hebt gestolen maar je bent géén dief, of je hebt wel drugs genomen maar je bent géén verslaafde, enz…

Nooit je zelfrespect prijsgeven

Afbeelding
Nooit uw zelfrespect prijsgeven
en evenmin u vrijheden jegens uzelf veroorloven. Uw eigen opvatting van rechtschapenheid dient het richtsnoer voor uw gedrag te zijn, en de strengheid van uw geweten moet zwaarder wegen dan het oordeel van anderen. U dient na te laten wat onbehoorlijk is, daartoe niet zozeer gedreven door de mening van de buitenwereld als wel door vrees voor uw eigen mening. Streef ernaar uzelf te vrezen; als u daarin slaagt, zult u Seneca's denkbeeldige leermeester niet nodig hebben. (nr 50)
Baltasar Gracián sj
(met dank aan Petr Kazil)