Berichten

Berichten uit 2017 weergeven

Hoe omgaan met gemene en kleinzielige gedachten?

Afbeelding
Als de duivel je gemene en kleinzielige gedachten influistert, herinner je dan de goede dingen die God je de voorbije tijd heeft gedaan.

Ignatius van Loyola

Waarom vreugde zo belangrijk is voor christen: commentaar gebedsintentie paus september 2017 door paus (video) en N. Sintobin sj (radio)

Afbeelding
Gebedsintentie van paus Franciscus voor september 2017

Uitmuntendheid: aangebrand erfstuk of kloppende hart van jezuïtische pedagogiek? Video met Nikolaas Sintobin sj

Afbeelding
In onderstaande video gaat Nikolaas Sintobin sj in op een kerngegeven van de ignatiaanse pedagogiek: de uitmuntendheid. Aangebrand erfstuk van de jezuïtische traditie? Of het opnieuw te ontdekken kloppende hart van onze opvoedkundige traditie?


Twee valkuilen die je dient te vermijden om ten volle te leven (Nikolaas Sintobin sj)

Afbeelding
Vandaag verschijnt onderstaande tekst in www.gewijderuimte.org

In zijn autobiografie vertelt Ignatius van Loyola dat, naar het einde van zijn leven, de gedachte aan de dood hem met diepe vreugde vervulde. Het vooruitzicht om weldra verenigd te zijn met zijn Schepper en Heer deed hem smelten van tranen.
Net daarom was Ignatius zo verliefd op het leven. De ignatiaanse spiritualiteit leert God te vinden en te dienen in alle dingen en activiteiten van ons dagdagelijkseleven. Concreet biedt dat de mogelijkheid je huidige leven te beschouwen als de plaats waar je de volheid van het leven nu reeds kan ervaren. Je hoeft niet te wachten tot na de dood om de vreugde van Gods aanwezigheid te smaken.
Mensenkenner als hij was, waarschuwt Ignatius hier voor twee mogelijke valkuilen: het heimwee naar het verleden en het dromen over de toekomst.
Het is zinvol om terug te blikken op de voorbije ervaring. Je kan er de sporen van Gods aanwezigheid vinden. Die uit zich gewoonlijk in kracht, rust, vreugde e…

Waarom ignatiaanse spiritualiteit trendy is

Afbeelding
De ignatiaanse traditie heeft iets heel trendy: het grote belang dat zij hecht aan de menselijke gevoelens, de feelings.
Dat horen wij graag, als moderne mensen. De persoonlijke, affectieve ervaring - een van de meest basale niveaus van het menszijn - als vindplaats van God. Dit naar waarde schatten van de gevoelsmatige niveau van de eigen ervaring is evenwel geen doel op zich. Het is niet louter een passief genieten, een “liken” van dat goede gevoel tot als het, om de een of de andere reden, verdwijnt en vervolgens hopen dat het terugkomt, en het omgekeerde voor onaangename gevoelens.
Ignatius gaat eerder leren om op proactieve  wijze om te gaan met die gevoelens. Hij ontdekt dat de diepere affectieve bedding van de ervaring een vindplaats kan worden van Gods verlangen en uitnodiging naar de mens. Het biddende hart, de door het gebed en de dagdagelijkse navolging van Jezus uitgezuiverde hart en gevoeligheid worden niet alleen de plaats bij uitstek waar de mens God gratuit kan ontmoet…

10 eenvoudige gebedstips voor thuis

Afbeelding
Een tijdje geleden maakte ik een lijstje van 10 tips om thuis beter te kunnen bidden. Hieronder vind je ze alle tien.
1 Maak er een ritueel van. Probeer een vast moment in je dag of week te plannen en markeer voor jezelf duidelijk dat dit jouw moment is om te bidden. Steek bijvoorbeeld een kaars aan of bid op een vaste plek.
2 Zorg dat zaken die je kunnen afleiden – mobiel, open raam, radio in de kamer ernaast – zoveel mogelijk verbannen worden. Bid ook niet als je kinderen ieder moment thuis kunnen komen. Zorg dat je echt in veiligheid en rust naar het woord van God kunt luisteren.
3 Kies niet zelf een bijbeltekst uit, want dan kies je vaak teksten uit het kleine cirkeltje die je zelf kent, of wat past bij je stemming. Neem een Evangelie door of bid elke week met de bijbeltekst die zondags tijdens de dienst is besproken. Lees de tekst van tevoren door, zodat je weet wat er ongeveer staat en waar je aandacht naartoe zal gaan tijdens het bidden.
4 Bepaal van tevoren hoelang je gaat bidden.…

Waarom je mag vertrouwen op je eigen ervaring

Afbeelding
We mogen vertrouwen hebben in onze ervaring omdat God rechtstreeks in ons werkzaam is. Voor Ignatius stond het als een paal boven water dat de Kerk en de Schrift betrouwbare leermeesters zijn in de waarheid. Ook dat we die waarheid nodig hebben om onze ervaring te duiden. 
Hij geloofde tevens dat christenen zich geestelijk kunnen voeden met de sacramenten en met gebed. Maar tegelijkertijd geloofde hij dat God zich rechtstreeks meedeelt aan ieder van ons. We zijn in staat tot een persoonlijke relatie met Hem. 
Ignatiaans gebed is ten gronde een gesprek. Daarom waarschuwde hij de geestelijke begeleiders ervoor om niet in de weg te staan. “Laat de Schepper rechtstreeks omgaan methet schepsel”, zo schreef hij. J. Michael Sparough sj

Wat als iedereen bindingsangst had?

Afbeelding
Grappig? Niet zo zeker.
Het zegt iets over hoe mensen vandaag omgaan met het huwelijk. Ruimer, hoe mensen vandaag angst hebben voor echte keuzes, om zich echt te binden.
Herken jij hier iets van?Topwetenschapper én mysticus: maak kennis met Pierre Teilhard de Chardin sj

Afbeelding
Pierre Teilhard de Chardin sj was een van de meest intrigerende jezuïeten (1881-1955)  uit de vorige eeuw. Sim D'Hertefelt, webjournalist bij Kerknet, maakt onderstaande reportage over hem.

Tips om internetverslaving tegen te gaan

Afbeelding
In zijn Geestelijke Oefeningen geeft Ignatius van Loyolaregels om overdaad in het eten te voorkomen. Het is boeiend om de wijsheid van Ignatius in dialoog te laten treden met de uitdagingen waar de digitale omgeving ons voor plaats. De ervaring leert immers dat internet aanleiding kan zijn tot onvrijheid en verslaving.
In onderstaande bijdragen worden de acht oorspronkelijke regels van Ignatius toegepast op de digitale omgeving. (4/4)
7.Baas in eigen huis
Vermijd zomaar te surfen op het web, zonder te weten waarheen of waarom. Laat het internet jouw tijdsbeheer niet overnemen. Als je je e-mailprogramma of een zoekmotor opent is het belangrijk daar een reden voor te hebben en je daar ook aan te houden. Krijg je tijdens het surfen interessante ideeën, schrijf ze neer en ga er pas te gelegener tijd mee aan de slag. Laat je aandacht niet voortdurend onderbroken wordt door mails en berichten allerhande. Instrumenten als bladwijzers en leeslijsten kunnen helpen om niet afgeleid te worden.
8.Pla…