Posts

Posts uit 2018 weergeven

Gewoonte is geen noodlot

Afbeelding
Als je het echt verlangt, dan kan je er iets mee doen.
Wat is het verlangen dat jou vleugels geeft?

Over dé snelweg naar nederigheid

Afbeelding
Onderstaand citaat verschijnt vandaag op www.gewijderuimte.org
Een van de meest effectieve manieren om onszelf te leren zien zoals we werkelijk zijn en om een ​​gevoel van nederigheid aan te kweken, is een diep gevoel van dankbaarheid te ontwikkelen.
Op het moment dat we concluderen dat alleen wij verantwoordelijk zijn voor wie we zijn, wat we doen en wat we bezitten, zitten we in grote problemen.
Wanneer we echter erkennen dat God de bron is van alle zegeningen in ons leven, reageren we met een houding van dankbaarheid.
Een diep gevoel van dankbaarheid herinnert ons aan de bron van alle goede gaven. Het herinnert ons aan de verantwoordelijkheid die we hebben om die zegeningen met anderen te delen.

Schuldbesef: wat het is en hoe mensen er zoal mee omgaan - kwaad en vergeving (4/8)

Afbeelding
Schuldbesef is het besef dat ik ruimte heb gelaten aan wat de relatie bedreigde. En de moeilijkheid om te vragen om vergeving is dat ik hiervoor terug beroep moet doen op een relatie die ikzelf op het spel heb gezet en waarin ikzelf nu even kwetsbaar ben geworden als de ander.
In zijn/haar soms hevige of emotionele reacties zal ik naar de pijn moeten luisteren die ik hem/haar aandeed. Dat maakt me bang.
Daarom bouw ik drogredenen op om die stap niet te moeten zetten. 'Zwijgen we er niet beter over? We gaan de wonde terug openreten. De gevolgen gaan nog erger zijn. Zoiets laat je best slijten. We gaan nu niet flauw doen. We moeten daaroverheen kunnen en elkaar kunnen verdragen.’ Of ik ver-ont-schuldig mij. ‘Excuseer mij, maar ik heb in een file gezeten’; ‘ik ben nu eenmaal zo’. D.w.z. ik steek de verantwoordelijkheid op iets dat buiten mij ligt of waarover ik geen macht heb. Ik zoek mezelf wit te wassen maar breng geen aandacht op voor wat bij de andere gebeurd is. Ik zet enkel de s…

Het verschil tussen vriendelijkheid en bedrog

Afbeelding
Als naastenliefde en vriendelijkheid niet hand in hand  gaan met waarheid, dan gaat het niet over naastenliefde en vriendelijkheid maar wel over bedrog en ijdelheid.

Ignatius van Loyola 

Waarom je in vriendschappelijke gesprekken stelselmatige tegenspraak beter vermijdt

Afbeelding
In 2014 werd bij Athenaeum –Polak & van Gennep een nieuwe vertaling gepubliceerd van een boek van Baltasar Gracián (1601-1658) , genaamd “Handorakel en kunst van de voorzichtigheid” in een vertaling van Theo Kars. Gracián was een Spaanse jezuïet van wie ondermeer deze verzameling van 299 aforismen bewaard is gebleven. Vele getuigen van grote mensenkennis en wijsheid. Vele andere kunnen schokken door hun cynisme en opportunisme. Je vindt er de subtiliteit van Ignatius van Loyola in terug. De evangelische gedrevenheid is echter vaak ver te zoeken.


135. Niet altijd met tegenwerpingen komen. Door stelselmatige tegenspraak krijgen wij de naam dwaas en onaangenaam te zijn. Ons gezond verstand moet ons voor die zucht behoeden. Het kan weliswaar van vindingrijkheid getuigen overal bezwaren tegen te ontdekken, maar wie dit aanhoudend doet, toont dat het hem aan verstand ontbreekt. 
Zulke mensen maken van het prettigste gesprek een kleine oorlog, en zijn daardoor meer de vijanden van hun vrie…

Een weigering die plezier doet

Afbeelding
Na Ignatius van Loyola is Theresia van Lisieux mijn favoriete heilige. Onderstaand citaat uit haar autobiografie vind ik heel bijzonder.

Het is in de karmel niet altijd mogelijk de woorden van het Evangelie naar de letter in de praktijk te brengen. Soms moet je vanwege je bezigheden wel eens een kleine dienst aan iemand weigeren. Maar als de liefde tot de naaste in de ziel diep wortel geschoten heeft, is dat ook uiterlijk te zien. 
Je kunt op een zo minzame manier iets weigeren wat je niet geven kunt, dat die weigering net zoveel plezier doet als de gave.

Paus op bezoek in vrouwengevangenis Chili: rechtstreekse beelden

Afbeelding
Paus Franciscus bezoekt centrale vrouwengevangenis in Santiago de Chile: rechtstreeks

Vier nu eucharistie met Franciscus in Chili

Afbeelding
Eucharistieviering, rechtstreeks, met paus Franciscus in Santiago de Chile.

Paus in Chili: rechtstreekse beelden officiële verwelkoming

Afbeelding
Paus Franciscus wordt nu verwelkomd in Santiago de Chile door de Chileense presidente. Rechtstreekse beelden mét commentaar.

"God ziet mij". Ja, maar hoe?

Afbeelding
Hoe kijk Jij naar mij?
Deze schijnbaar eenvoudige vraag stelt ons de heilige Ignatius, als wij ons klaarmaken om te bidden. God kijkt inderdaad naar ons, maar hoe kijkt God naar mij? Kijkt God naar mij alsnaar een probleem, ergerniswekkend of de moeite niet waard?
Ouders verloren onlangs hun dochter ten gevolge van baarmoederkanker.Het was een aangename dochter, niet meteen overdreven godsdienstig. Zij had ijverig haar leven en carrière uitgebouwd, en had een zo goed als vaste relatie. Haar ouders deden al wat binnen hun mogelijkheden lag om hun dochter door haar verschrikkelijk korte ziekte heen te helpen. Maar vooral schonken ze haar al hun liefde. Zo werd hun dochter zich bewust van de diepte van hun liefde, zoals zij dit voorheen nooit beseft had. En niet alleen dit. Ze begon in te zien hoe ook zoveel andere mensen van haar hielden – vrienden, collega’s en toevallige kennissen. Missen, gebeden, wenskaarten stroomden toe, en er vloeide menige traan.
Ik kwam langzaam tot het inzicht d…

Wat vergeving en verzoening zo moeilijk maakt - Kwaad en vergeving (3/8)

Afbeelding
Vooreerst, heel wat mensen hebben het heel moeilijk om zichzelf in vraag te stellen. Daarbij komt dat om vergeving vragen of vergeving schenken zich altijd afspeelt binnen een relatie, en gedragen wordt door het besef dat de schuld niet zozeer in een misstap bestaat, maar in een aantasting van de relatie zelf. De uitbouw van een relatie houdt altijd een aantal spanningen in :

-spanning tussen vertrouwen en kwetsbaarheid, waarmee men zich aan elkaar geschonken heeft. Ik geef mij in mijn kwetsbaarheid juist omdat ik erop vertrouw dat je mij niet dieper zult kwetsen, maar mij zult helen.

-spanning tussen verwachtingen en vrees; verwachtingen van : in zijn/haar ogen zal ik mogen zijn wie ik ben; hij/zij zal eerbied hebben voor mijn eigenheid, mijn 'mysterie'; hij/zij zal werk maken van de kleine kanten waarmee hij/zij weet dat hij/zij mij kwetst en de vrees dat het misschien zo niet zal zijn.

-spanning tussen de sterkte en de broosheid van elke liefdesverhouding. Een serieuze fout do…